Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Om oss

Idella krafter

Sedan 1998 drivs Edit som en kultursektion inom Vägga Fiskehamnsförening. Edit skänktes till föreningen för att återskapas i ungefärligt ursprungsskick och sedan dess har allt arbete med Edit varit ideellt. Föreningen har svarat för en gedigen ombygnad av båten, med bl.a. nytt däck, däckhus och renovering av motorn.

1 januari 2018 övertogs Edit av Kulturföreningen Edits Vänner med Bengt Svensson i spetsen som när det begav sig hämtade hem Edit från Vreta Kloster där hon varit som fritidsbåt.

Alla intäkter från dessa turer går till underhållet av Edit och det finns även möjlighet att stödja Edit genom bidrag/sponsring på ett eller annat sätt. Detta har stor betydelse för alla båt- och skärgårdsvänner i Blekinge då Edit alltid väcker uppmärksahet då hon dunkar runt i Blekinge skärgården!

/_dsc9712.jpg Foto:Eijer Andersson