Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Edits resa

Edits historiska resa

 

Edit byggdes 1932 på Joggesö av båtbyggare Sven Olsson och hans son Hugo,på uppdrag av fiskarna Hugo

Svensson och Tage Olsson. Edit var en av de första fiskebåtarna i Blekinge som var avsedd för trålfiske och blev kravellbyggd och med en betydligt krummare stäv än de dåvarande Bohusbåtarna, något av en prototyp för kommande Blekingebyggen. Motorn var en Säffle och totalt kostade Edit drygt 12 000 kr.

Från början hade Edit en sump inbyggd i lastrummet, där fisken kunde hållas levande i upp till 4-5 dygn.

Sumpen togs bort 1943, då man istället började isa fisken direkt efter fångst ute till sjöss.

Med sumpen bortattagen fanns plats för större maskinrum och större motor.


Dagens motor fick Edit 1955, en Säffle 2:27 på 120 hk.
Från Karlshamn fiskade man med Edit i mer än 30 år. 1969 såldes hon till Iggön utanför Gävle där fiskaren Erik Wennerström använde henne i Bottenviken fram till 1975.

 

Foto:Eijer Andersson


I ungefär ett år blev Edit liggande utan att brukas innan hon köptes 1976 av Erik Allansson i Vreta Kloster, som började bygga om henne till fritidsbåt genom att bl.a ta bort trålutrustningen på däck.


Edit har även bytt namn under åren. Efter att ha lämnat Blekinge fick hon namnet Bris av Iggön och 1972 bytte hon namn till Caplana. Ursprungsnamnet Edit-efter Hugo Svenssons hustru-fick hon åter och för alltid 1994.

Foto:Eijer Andersson


Edit är 12,48 m lång
4,65 m bred och 2,02 m djup.
Hennes vikt är ca: 20 ton.

 

Glad nyheter är att Edit blev K-Märkt i december 2016