Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Stäm träff med K-märkta Edit!

Kulturföreningen Edits Vänner

Som säkert de flesta redan känner till så är inte längre trålaren Edit i Fiskhamnsföreningens ägo. Det har från och med årsskiftet bildats en helt ny förening under namnet: "Kulturföreningen Edits Vänner” med org.nr:  802 512 6163 adress: c/o Tonni Johansson Nytäppsvägen 85-12 37494 Trensum.

Föreningen ämnar att driva båten på samma sätt som gjorts under alla år som Edit har funnits i Vägga, hemmahamn förblir också Vägga i fortsättningen.
En ny styrelse har bildades vid första medlemsmötet den 27 mars 2018 som består av: ordf: Johan Rylander, kassör: Tonni Johansson, sekreterare: Bengt Svensson, ledamöter:  Jonny Bram och Krister Nilsson.

Naturligtvis hälsas alla som delar vårt intresse för Edits bevarande välkomna som medlemmar i den nybildade föreningen, medlemsavgiften bestämdes till 100 kr
Föreningen har sina bankkontakter med Sparbanken i Karlshamn där också ett
Swish-konto:123 03 75 576 har upprättats, Bankgiro: 5678-3731 , båda kan användas  vid eventuell inbetalning till föreningen.
Önskas ytterligare upplysningar om Edit:s vänner och båten så står vi naturligtvis till tjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Tonni Johansson: 0733 80 55 30
Bengt Svensson: 0706 31 99 61

Välkomna till ”nya ”Edits vänner!

genom Sekreterare  Bengt Svensson

 

 

Kontakta

Vill du veta mer om Edit, hyra henne för en tur i skärgården eller stödja Vägga Fiskehamnsförening på något sätt är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Kontakta någon av föreningens representanter.

Tonni Johansson      0733-80 55 30

Johan Rylander        076-80 70 478 

Bengt Svensson       0706-31 99 61

             

 

    

 

  Tonni i styrhytten på Edit!

 

Edit:s vänner

Nytäppsvägen 85

374 94 Trensum

 

Latitud: N 56º 09.25
Longitud: E 14º 53.09

 

Webbansvarig: Tonni Johansson/Bengt Svensson