Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Bli medlem

Välkommen som medlem Edits Vänner.

Enklast skickar du ett mail till Tonni (kassör i föreningen) och skriver

att du vill bli medlem i  Edits Vänner.

Adressen är : [email protected]

Alternativt kan du ringa mig 0733 80 55 30

Bankgiro 5678-3731

Du kan även via "Swish" sätta in medlemsavgiften som för närvarande är 100:-

Swish nummer:1230375576. Glöm inte att ange namn och adress !