Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Fotogalleri

https://images.staticjw.com/edi/9369/edit-kn-18-forr1.jpg